]*?>.*?@si', // Strip out javascript '@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si', // Strip out HTML tags '@]*?>.*?@siU', // Strip style tags properly '@@' // Strip multi-line comments ); $output = preg_replace($search, '', $input); return $output; } function sanitize($input) { if (is_array($input)) { foreach($input as $var=>$val) { $output[$var] = sanitize($val); } } else { if (get_magic_quotes_gpc()) { $input = stripslashes($input); } $output = mysql_real_escape_string($input); } return $output; } ?> Blessure Consult

Wat is Blessureconsult.nl?

Zou je graag even informeel/laagdrempelig willen overleggen met een professional in bewegen om gezond (wederom) te blijven bewegen? Met andere woorden, wil je heel simpel even contact met ervaren fysio-manueel therapeut?

Via blessureconsult.nl krijg je een (GRATIS) consult of telefonisch advies over (sport)blessures, preventie, revalidatie of voeding(supplementen).

Om te beginnen, kies in de rechterkolom uw club!

Via 3 simpele stappen wordt er daarna contact met u opgenomen.

Deelnemende Praktijken